Derfor skal du skifte til rentbrennende ovn

En ny rentbrennende ovn gir mer varme for pengene. Den er også bedre for miljøet.  
Mange i Norge fyrer fortsatt i hva som kalles gamle ovner. Det er ovner produsert etter 1940 og før 1998. En ny ovn – også kjent som rentbrennende ovn, er produsert etter 1998. Hovedforskjellen er at gamle ovner ikke forbrenner like godt som de nye. Derfor kaller man de nye for rentbrennende ovn. 

Hvorfor er de rentbrennende?
Nye ovner er tettere i bunnen. Det vil si at det ikke lekker mye varme ut ned mot gulvet, ovnen blir derfor fortere varm. I toppen er det ekstra ventiler for lufttilførsel. Ved å føre inn ekstra luft i toppen sørger en får at avgassene som ikke blir brent skikkelig tar fyr. Da reduserer en svevestøv, og en får mer effekt av veden. 

Du ser at avgassene tar fyr ved at det kommer stikkflammer ut av ventilene i toppen. Ser du de så fyrer du riktig. 

En bonus er at det blir mindre sot. Det kan du se ved at vinduene i ovnen ikke blir møkkete like fort. 

Miljø og svevestøv
Reduksjon av svevestøv og sot er svært viktig for miljøet. Hvis ovnen ikke forbrenner skikkelig oppstår det mye svevestøv, også kjent som partikkelforurensing. For de med astma og nedsatt lungefunksjon er dette et stort problem.

Spesielt i store byer og tettsteder ser en at partikler fra fyring er et problem. Susana Lopez-Aparicio, seniorforsker ved NILU – Norsk institutt for luftforskning kan fortelle:

I byene kan det være et problem med fyring med tanke på svevestøv. spesielt små partikler. Av alt svevestøvet med tanke på partikler er ca 50% fra vedfyring i norske byer.

Susana Lopez-Aparicio, seniorforsker ved NILU - Norsk institutt for luftforskning
Susana Lopez-Aparicio, seniorforsker ved NILU – Norsk institutt for luftforskning.

Susana Lopez-Aparicio legger til at bruk av nye ovner reduserer mengden av partikkelforurensing. I en rentbrennende ovn vil man sørge for at store deler av disse partiklene brenner opp. Du kan faktisk redusere utslippet med 90%. Videre forteller hun: 

Vi har sett på ulike faktorer for vedfyring i Norge fra 2005 til 2017 og det viser at bruken av rentbrennende ovner er med på å redusere partikkelutslipp.

Selv med nye ovner må en passe på å fyre skikkelig. Jeg anbefaler alle å lese nøye på bruksanvisningen fra produsenten. 

For selv om nye ovner er bedre enn gamle på å redusere utslipp, krever det at du fyrer opp skikkelig. 

Et siste tips fra Susana Lopez-Aparicio er å tenke lokalt. Ved som kommer langveis fra er heller ikke miljøvennlig.

Bedre forbrenning er penger spart
Med de nye ovnene vil du få mer ut av veden du brenner. Ved å tilføre ekstra oksygen forbrenner ovnen de gassene som i en gammel ville ha forsvunnet ut pipa. Når disse gassene brenner opp så avgir de også varme. Mer for pengene med andre ord.  Effekten på nye ovner ligger på ca 80%. På gamle er de rundt 50%. Du kan faktisk regne ut hvor mye av pengene dine går til oppvarming.  Lokal ved og rentbrennede ovn er positivt for miljøet. Du får også mye ut av veden.

Støtte for å skifte ut
Enova gir i dag tilskudd til de som skifter ut oljekamin eller oljefyr og ersattter den med rentbrennende ovn.  

 

Les om hvordan du fyrer riktig