Så lett er det å bli «lurt» når du skal kjøpe bjørkeved.

kjøp bjørkeved

Bjørkeved, vedsalg og billig ved: mange tar feil av mengder, og dermed også prisen/kostnaden. Det er forskjell på liter og vekt av tørr ved i kilo. Kilo er det mest korrekte og nøyaktige å bruke.

Og her kan du få lære hvorfor og hvordan.

La det være sagt med èn gang: de fleste som selger ved er gode og ærlige folk, fra private vedselgere på Finn.no til de store kjedene. Her får du noen gode råd om hva du bør tenke på når du skal kjøpe ved eller søker etter ved til salgs der du bor.

For det første: du kan med god samvittighet fyre med ved. Bjørkeved, fyringsved, all slags treslag og ved er miljøvennlig og C02-nøytral bio-energi.

BILLIG BJØRKEVED: FOKUSERER DU BARE PÅ VOLUM OG PRIS?

Så til dette med prisen på ved. Prisen på ved i seg selv er jo èn ting, det er vel enkelt å sammenligne, tenker du? Bjørkeved og blandingsved kommer i ulike formater – småsekk og storsekk og pall med ved– og spørsmålet er da hva du sammenligner.


Mange bruker mye tid på å surfe på nettet og finne absolutt billigste pris på en 40l eller en 60l sekk med ved. Da vil du vel gjerne vite hvor mye ved den enkelte sekk inneholder? Det er her du må være litt obs. Vi har gjort noen uformelle tester landet rundt, og stikkprøver viser at mange 40l sekker har vekt på helt ned i 11 kg, langt under det som er standard. Etter norsk standard skal en 40l sekk ha vekt på ca 15kg tørr ved, definert som ved med fuktinnhold under 20%.

Mange av sekkene som selges over disk har ofte lavere vekt enn den norske standarden. Om du får 12kg eller 15kg i en 40l sekk så er det jo 3 kilo forskjell, er det ikke? På den annen side, de lokale leverandørene setter gjerne sin stolthet i at deres sekker skal være godt fylte, godt over minstemålet.

Kjedene lokker med lave priser. Hvorfor?

De store kjedene lokker gjerne med lave priser på 40l sekker, og grunnen er enkel: de vil gjerne ha deg til å besøke butikkene sånn at du kan bli fristet til å også kjøpe andre ting som de kan tjene penger på. Dette kan du jo tenke litt på: er det bare ved du kjøper?

Transport. Bil. Tidsbruk.

Så til det andre: du skal kjøre til et kjøpesenter eller en butikk og kjøpe ved. Det koster penger, du skal kanskje låne/leie tilhenger, du skal muligens gjennom bomstasjoner og drivstoff koster også litt. Og du bruker en del tid på det. Dette hører også med i regnestykket. Hvordan regner du inn dette? Hva tror du egentlig en slik butikk-tur koster deg? Så i spørsmålet om å hente veden eller få den levert, så bør du stille kalkulere inn disse spørsmålene. Kan det faktisk være like lønnsomt for deg å få veden levert av en lokal produsent?

VEKT AV TØRR VED I KILO ER DET MEST NØYAKTIGE MENGDEMÅLET

Som nevnt, mange tenker lite over at det er vekten tørr ved som er et mer nøyaktig mengdemål for ved, ikke liter. Liter er i beste fall en indikasjon. Liter er egentlig en slags nedarvet oversettelse og «gjenbruk» av favn-begrepet. En favn var opprinnelig en stabel med 60cm vedkubber i èn meter høyde og 4 meter lengde. Og hvor mye er en favn bjørkeved i dag? Ikke så enkelt å beregne uten å ta hensyn til at kubbene nå gjerne er 29-30cm lange, eller at de kommer i andre formater enn «favn». Favn-begrepet har liten verdi i å angi de formater veden blir levert i dag. De som har greie på det – forskere i bio-energi og andre spesialister – har for lenge siden gått bort fra liter som noe annet enn en indikasjon, en antydning på mengde.

– Liter egner seg fint som mål på melk eller bensin, forteller Trond Fjørtoft, vedeksperten fra KorteistVed. Forskere bruker konsekvent dette, eller de snakker om energi-verdier målt i kWh. – Dette med vekt av tørr ved er ikke vanskelig. Så lenge veden er tørr – ca 12-15% fuktinnhold er helt fint – så bør du se etter hvilken vekt de ulike «formatene» har. En 40l sekk skal ha vekt på ca 15kg etter norsk standard. Dersom den er god og tørr, for eksempel 12% fuktinnhold, så vil den jo veie litt mindre, siden vann også har vekt. Det er altså et forhold mellom vekt tørr ved og fuktinnholdet, påpeker Fjørtoft. En 60l sekk skal etter norsk standard veie minst 22kg. Om du er opptatt av å få en kalkulerbar pris per kilo, så er det en fordel å velge 40l eller 60l sekk.

Storsekk eller 40l/60l vedsekk?

Kort og godt kan du si det slik: – Om du kjøper ved i storsekk, så blir oftest kiloprisen lavere, fordi produsenten får en enklere jobb med ved at han/hun unngår det manuelle pakkearbeidet i småsekk. Om enkel håndtering er viktig for deg, så kan det være en fordel å heller kjøpe ved i småsekk, enten 40l eller 60l. Disse sekkene kan du bære helt fram til peisen der den skal brennes. Og du vet nokså nøyaktig hvor mange kilo du har betalt for. Kjøper du storsekk, så blir det muligens litt vanskeligere å måle vekten og beregne prisen per kilo. Og dessuten: storsekker kommer i minst 4 varianter. Storsekker finnes i 1000l og 1500l. Det er nokså stor forskjell på vedmengden (igjen målt i vekt tørr ved) i en storsekk, den kan variere fra 280kg til 460 kg. Det som avgjør dette er om veden er helt eller delvis stablet i storsekken, eller om den ligger løst.

Mange leverandører tipper storsekkene der de kan komme til med bil. Ulempen blir da at du må da ta arbeidet med å stable. Noen leverandører tilbyr levering med jekketralle og truck, der dette er mulig, men du må ta betale ekstra for dette også.

Vårt råd er å gjøre følgende avveining: verdien av at noen har pakket veden for deg i hendige bære-formater betaler du gjennom en litt høyrere kilopris. Eller du kan kjøpe i storsekk og ta jobben med å stable veden selv. Her kan du jo kjøpe en solid bæreveske for ved med gode håndtak, så blir jo selve bæringen lettere og ikke så vond for håndflatene.

Svart marked: Hva skjer om veden ikke holder kvalitet?

Det kan være fristende å handle av noen som selger uten merverdiavgift. Og som kanskje leverer «gratis». Husk da bare på at disse småprodusentene betaler selvsagt da heller ikke skatt til fellesskapet. Dette er en urettferdig konkurranse for de seriøse: de må jo betale 25% mva på alt som selges. Når du kjøper ved og får faktura og kvittering, så er du også beskyttet av vanlig forbrukerlov. Om du tenker etter: kan du være bedre tjent med å få ved fra en som du også har klagerett til?

KONKLUSJON – hva er billig bjørkeved?

  1. Regne på tørr ved i kilo, ikke bare stole på det som blir annonsert som liter. En 40l sekk kan gjerne ha alt fra 11kg til 16kg tørr ved.
  2. Tenk praktisk på bæring og plassering – storsekk eller småsekk: kan det være lurere å få veden levert i hendige formater på 40l og 60l som du kan bære hele fram til peisen der den skal brennes? Eller tar du jobben med å bære og stable selv, og så bære også det siste stykket fram til peisen?
  3. Hente selv eller få det levert: om du kalkulerer med tid, utgifter og bompenger – er det mulig å finne en lokal og kortreist leverandør som kan levere for en rimelig penge?
  4. Når noen har «lokkepriser» på ved: hvorfor tror du de har det? Jo, fordi de vil at du også skal kjøpe andre varer i samme slengen (som de tjener gode penger på).

Skrevet av