VED OG PRIS: småsekk eller storsekk?

Er det lurest å bestille ved i småsekker eller storsekker? Og hva er rimeligst?

Hos KortreistVed har vi lenge ivret for å prise veden i kilo (og ikke liter). Vekt av tørr ved i kilo vil gjøre det lettere å ikke bare sammenligne priser og mengder. Det vil kanskje også klargjøre for deg hvilke valg du har – kjøpe i storsekk eller i mindre formater? Visste du forresten av det finnes flere varianter av “storsekk”? Det finnes minst 5 varianter, der alle har ulik mengde ved.

Ved i storsekk gir lavere pris per kilo tørr ved (basert på lik tørrhetsgrad, ca 15%). Med mindre du har plass til storsekken levert med jekketralle inn i garasjen din, så er det gjerne noe merarbeid i etterkant. Du må som sagt ha passende plass til dette (for eksempel èn eller flere storsekker stående på paller), eller du vil muligens stable hver kubbe oppetter en vegg. Vårt råd er å tenke etter hvilke behov du har og hva slags lagringsplass du har. Og så tenke «kilopris på ved levert». For veden skal ikke bare holdes tørr – den trenger luft under langring. Den skal også kunne bæres – på enklest vis – så nært inntil peisovnen din som mulig.

Småsekker 40l og 60l

Å tenke «kilopris for ved levert» vil også synliggjøre kostnadene som produsenten har ved å putte og pakke vedkubbene i småsekker. Å legge kubbene godt sammen i en striesekk er jo manuelt arbeid. På den andre siden: mange vil si at å bære en enkelt vedsekk – 40l eller 60l – er mere «hendig». Og da på flere måter, både for å plassere og å flytte på – helt inn i stua.

Storsekk: levering, lagring og stabling.

Når du får levert veden i en storsekk, så må du kanskje også stable denne? I beste fall står den godt der den ble levert, kanskje i en garasje, carport eller oppetter en vegg. Og så plukker du direkte fra denne beholdningen etter hvert som du trenger, og med vesker bærer veden til der prisovnen står.

Fra produsentens side er det relativt tids-besparende å produsere kappet og kløyvd ved direkte i en storsekk. Det bidrar til lavere kilopris på den tørre veden. Men dette gjør muligens transporten også noe mer komplisert, og kanskje også dyrere, siden bare vekten av denne er opp mot et halvt tonn. Noen produsenter leverer storsekker med ved med en liten truck som de har med. Dette er ganske fiffig og effektivt, storsekken med ved kan da komme helt fram til der du ønsker. Men husk da på at dette krever dyrere kjøretøy, noe som oftest gjør transporten dyrere. Lettere da med småsekker som lempes av, og som du (eller leverandøren) bærer på plass der de får plass – kanskje litt her og litt der.

En storsekk kan gjerne sies å ha lav kilopris på selve veden, men noe dyrere transport. En småsekk har gjerne høyere kilopris for å dekke produsentens manuelle arbeid, men en småsekk kan jo så transporteres enklere og rimeligere (på mindre transport-kjøretøyer). Når en produsent tar arbeidet med å pakke i småsekk for deg (40l/60l), så er jo dette en «beholder» for veden, et format som er mere hendig også for deg som kunde, helt fram til peisovnen. Litt i boden, litt i garasjen, og litt i stua – det er enkelt å fordele og bære sekkene.

Sagt på en annen måte: det kan ofte være lavere pris på å kjøpe ved i storsekk, men tipset er at du bør undersøke hva som egentlig lønner seg når du også tar med plassering, stabling og bæring.

5 varianter av storsekker

Storsekker kommer i 1000l og 1500l, noen produsenter leverer også 1700l (runde og litt høyere storsekker). Mengden ved i en 1000l vil variere om den ligger løst eller tett; det samme med 1500l – der har du da 4 vekt-varianter. I en 1700l ligger veden løst. KortreistVed.no har laget en egen oversikt over typisk vekt for ulike storsekker, du kan lese mer om det her: https://www.kortreistved.no/artikler/ved-i-kilo

Vårt tips

STORSEKK: dersom du har plass til èn eller flere storsekker, og slipper arbeidet med å stable veden på plass, så kan det være lønnsomt å bestille dette. Dette er avhengig av at transporten av selve storsekkene ikke blir for dyr og at storsekkene kanskje kan plasseres rett av bilen med jekketralle.

SMÅSEKK 40l/60L: dersom du ønsker mer fleksbilitet og lagre litt her og litt der, samt å ha veden i en beholder nær husvegg eller stue, lett tilgjengelig, så går du heller for småsekker.

Skrevet av