Ved i kilo

Liter er et dårlig mål på ved

Fram til nå har vi vært vant til å tenke på ved i liter. Liter egner seg godt til å måle vann og væsker, men vekt i kilo er et mye mer nøyaktig mål for mengde ved.
40l sekker, 60l sekker, storsekker – og så videre. Liter-tenkningen kommer gjerne fra det som tidligere ble omtalt som en favn. Men det er ikke så mange i dag som vet hvor mye ved en favn med ved er. Liter er i beste fall en indikasjon.

Derfor: for at kundene våre skal vite hva de kjøper og hvor mye ved de får for pengene i storsekk, og så lenge veden er passe tørr *, så kan det faktisk være mer nøyaktig å gå etter vekt i kilo. Siden leverandørene opererer med ulike størrelser på storsekkene, så er det behov for en måte å beregne tilsvarende mengde om til ved i en annen størrelse. Mange bestiller jo ved i 40l og 60l  sekker – da er det jo enkelt å se hva du får. De er dessuten lettere å bære og håndtere. Vedmengde i liter kontra kilo er mer gjeldende der veden leveres i storsekker.

Vi refererer her til en undersøkelse som er gjort ved Landsbrukshøyskolen på Ås, der man målte gjennomsnittlig vekt på lufttørket ved fra flere steder i landet. På denne måten kom man fram til en retningsgivende vekt som de ulike størrelsene/formatene bør ha:

Når du bestiller ved, så er det i praksis ikke alle kortreiste vedleverandører som tilbyr alle størrelser; faktisk så har de fleste bare småsekker 40l og 60l, og èn type storsekk (minst 4 varianter). Så selv om en lokal leverandør ikke har akkurat det formatet (i antall liter) som kunden bestiller, så er det fint mulig å bruke kilo/vekt for å beregne tilsvarende mengde. Noen vil gjerne tenke at man kan «konvertere» 1000l til 60l. I dette regnestykket deler man 1000 på 60 og kommer fram til 16.6 x 60l sekker. Dette blir feil. Om man korrekt bruker kilo, så vet man at en 1000l sekk der veden ligger løst veier rundt 300kg. Siden en 60l sekk skal veie minst 22 kg, så blir dette nøyaktig 13,6 sekker.


Løs eller tett ?
Så når du bestiller en 1000l storsekk der veden ligger løst, veier den ca. 300kg (med passe fuktighet). En 1000l storsekk der veden ligger litt mer tett veier rundt 350 kg. Det samme med 1500l storsekk: 450kg der veden ligger løst, og rundt 500kg der veden ligger tettere.

Konklusjonen
Konklusjonen må altså bli: Siden de færreste kortreiste leverandørene tilbyr alle størrelser, og siden du som kunde skal ha rett på å få det du har betalt for, så er det den samlede vekten av veden som teller. Dette gjør det ikke bare mer fleksibelt for leverandørene og gjør tilbudet av den kortreiste veden større. Det gjør det også lettere å få det du betaler for.

* En vedkubbe som blir plassert i peisovnen skal ha under 20% fuktighet. Ved er et naturprodukt som også tar til seg vanlig fuktighet der den befinner seg. Litt fuktighet er helt greit, dette fordampes raskt når det fyres riktig opp. Husk at vann også har vekt, i tillegg til tremassen.