Husker du sist pipa ble feid?

Når skal pipa feies?

Før sesongen for  å brenne i peisen starter for fullt er det lurt å sjekke statusen på pipen. En ren pipe er viktig for en trygg og sikker fyring. 

Pipebrann eller sotbrann kan være svært ødeleggende. Bare de siste 3 årene har det vært over 4000 tilfeller. Ikke uventet er januar den måneden med flest branner. 23% av alle pipebranner skjer i årets kaldeste måned. 

Feiertjenesten er kommunens sitt ansvar og er plassert under brannvesenet. De har som oppgave å sørge for at pipen din blir feiet. De bidrar også med gode råd om hvordan du best skal vedlikeholde pipen. Fra 2016 gjelder dette også din fritidsbolig. 

Det er lovpålagt sjekk av pipe hvert fjerde år. Samtidig som tjenesten er behovsprøvd. Det vil si at hvis feieren mener at det nødvendig med feiing oftere vil de gjøre det, men ved lite bruk kan det gå fire år i mellom. 

Her er det derfor lurt å sjekke pipen selv med jevne mellomrom, og skulle du endre hvor mye du fyrer tar du kontakt med din kommune. Du er også pålagt å si i fra om du skifter ovn eller gjør andre store endringer. Feieren vil gi beskjed om det er tiltak som må til ved skader på pipen. Disse tiltakene er du pålagt å gjøre. 

Varmefag ekspert Tom Olav Tølløfsrud fra Varmefag Lillehammer er enig i å sjekke pipen med jevne mellomrom. Regelmessig feiing vil også kunne avdekke skader på pipen:

Norske piper er ofte utette, og noen av dem er svært gamle. Jeg anbefaler å la feieren ta en titt. Da kan man ta gode valg på hvordan en skal rehabilitere før skadene er for store. Med en tilstandsrapport fra en feier kan en være trygg på at den er uavhenging og riktig, sier Tølløfsrud.


Ren pipe gir bedre effekt
Feiing av pipen har flere fordeler for deg som liker å fyre med ved. En av grunnen er det økonomiske. En pip full av sot gir lavere effekt enn en ren pipe. Derfor vil du fort oppleve at ovnen eller peisen ikke varmer like godt.

Samtidig vil det være mindre trekk og dårligere tilgang på luft. Da vil det faktisk bli dannet enda mer sot. Så har det blitt litt dårlig fart på oven kan det fort bli vondt verre. Rikelig med oksygen er viktig for at forbrenningen i ovnen er skikkelig. Da vil det meste av sot og partikler brenne opp av seg selv hvis du fyrer med en rentbrennende ovn fra etter 1998.

Tølløfsrud legger til at:

Hvis du skifter til rentbrennende ovn bør du også sjekke om pipa er tett. Nye ovner er mer ømfintlige for lufttilførsel så da trenger man en skikkelig pipe. En kan sette inn egne rør i gamle piper som er lagd av enten stål eller keramikk. De kan være en god og lønnsom måte å rehabilitere pipen.  


En utett pipe har sprekker i piperøret som gjør at sirkulasjonen av luft er dårlig. Uten god sirkulasjon er det vanskelig å få en god forbrenning i peisen. Resultatet er mye sot.

Sot i pipen gjør også at peisen i seg selv blir fort møkkete. Da forsvinner også noe av kosen med peis hvor du kan se flammene. Det er faktisk lurt å vaske peisglasset når det trengs. For da kan du se hvor lang tid det tar før det blir sotet igjen. Hvis glasset blir sotet med en gang bør du se på om du må endre hvordan du fyrer opp. Sot er tegn på dårlig forbrenning i peisen.


Feierens anbefaling
Feieren har som oftest god oversikt sier Tom Erik Galambos, leder av Feiermesternes Landsforening (FLF):

Vi har oversikt over alle boliger og fritidsboliger gjennom kommunens eiendomsregister. Der er det oppført hvem som har pipe. Så vi vet hvem som trenger å få besøk av feier og hvor ofte de trenger det. Utfordringen vår er at folk glemmer å si fra om endringer. For eksempel har vi sett at folk som leier ut leiligheter med peis glemmer å si i fra om det har vært en utflytting og nye leieboere.  


Feieren trenger å vite om endringer i bruken av peis slik at de kan planlegge når de skal komme innom.
Her er et eksempel på hvorfor: 

Leietager Andreas leier en leilighet med peis, men har har aldri brukt den fordi han trives godt med varme fra strøm. Feieren kommer innom med jevne mellomrom, men ser at pipen ikke blir brukt. Da legger de en lengre periode mellom hver gang.

Andreas flytter ut og Thomas tar over leiligheten. Thomas på sin side har er glad i fyre. Da blir peisen brukt oftere, men feieren vet ikke om at det er en endring. Da kan det bli lenge til neste gang feieren kommer på besøk:

Vi har mange vi skal innom og vi må ha et godt system slik at vi får vært innom alle. Da er det viktig at huseiere sier i fra om endringer, forteller Galambos. 

Nå som fritidsboliger er en del av tilsynet med feiing legger Galambos til:

Vi ser at det ulik bruk av ovner hjemme og på hytte. Ofte er det eldre ovner og folk fyrer med alt de finner. De gangene det er nye ovner må en huske at de er ikke lagd for papp og papir. Det er ikke de eldre heller, selv om de kanskje tåler det litt bedre.

Jeg anbefaler på det sterkeste å velge en sertifisert montør når man skal sette opp peis. Det er lovpålagt å bruke fagfolk for tekniske installasjoner, men ikke for ildsted. Det blir nesten et paradoks fordi det er jo snakk om et bål i stuen. Vi har også sett at det er mye feil ved nyinstallasjoner av peis


Galambos siste råd er for deg som fyrer med en rentbrennende ovn:

Får god og riktig fyring med nye ovner bør du legge inn ca 2kg med finkløyvd ved i starten. Fyr så fra toppen og ned. Da får du raskt i gang peisen og kan fyre med større kubber og virkelig får fart på ovnen

Når vinteren står for dør og det er på tide å fyre med ved er det godt å ha gode rutiner på sjekk av pipen. Da blir fyringen både trygg og sikker, og ikke minst koselig.