Gode råd om ved

Prisene på ved har sammen med andre varer steget siste året. Hva er gode råd for å skaffe tørr og god ved? Og hvordan få veden til så lav pris som mulig?  

«Lav pris» i betydningen «Hvor mye god ved får du for pengene?»

Råd 1: Mengder. Vårt råd er at du som ved-kunde først etablerer et forhold til mengder. Liter er et godt mengdemål for bensin og melk, men bare en indikasjon på mengde ved. Siden den tørre veden skal gi effekt i kWh i peisovnen til slutt, så er vekt-av-tørr-ved-i-kilo mer korrekt å bruke. Kjøper du ved i storsekk, så har du flere størrelser å velge mellom, og det er avgjørende for den faktiske mengden om veden ligger stablet tett i storsekken, eller om den ligger løst. Her kan det skille mange titalls kilo.

 

Råd 2: Blandingsved er bra Mange tror det er bare bjørk som egner seg til ved og gir varme. Det stemmer ikke. Se etter om du kan få tak i blandingsved, og tenk på dette med mengden tørr ved i kilo. Husk på at 1kg trevirke med samme tørrhetsgrad gir akkurat like mye varme. En 1kg-kubbe av gran har større volum, større mykhet, sammenlignet med en kubbe av ask eller eik, som er mindre og tettere/hardere. De hardere treslagene bruker gjerne lengre tid på å brenne og avgi varme i peisovnen din), men kan til gjengjeld være vanskeligere å få fyr på. Prisene på bjørketømmer har steget siste årene, dette driver prisen på bjørkeved oppover. I KortreistVed ivrer vi for å høste av alle lokale treslag. Se etter tørr blandingsved, da kan du gjøre enda bedre kjøp! Og du bidrar dessuten til bærekraftig og balansert vokst i skogene våre.

Råd 3: Nykløvd ved til selvtørk – kjøpt løst tippet eller i storsekk på pall Dersom du har plass til tørk ute på egen tomt, så kan det lønne seg å kjøpe rå/fersk nykløvd ved. Ferske kubber er faktisk våte, og har gjerne fuktinnhold på opp mot 50%. Når du setter disse til tørk nå på sen-vinteren og vår, gjerne mot sør/sørvest i sola, under tak, og med god lufting, så vil veden tørke fram til fyringssesongen starter. Her må du passe på at det er godt mellomrom mellom kubbene i stabelen din. Dersom de stables for tett eller dekkes til for mye, så vil veden utvikle mugg og råte. På www.kortreistved.no/artikler/torkselv eller https://www.kortreistved.no/artikler/fersknyklovd

Fordelen med nykløvd ved er at det er enkelt for produsenten å lage (produserer direkte i storsekk, med smått og stort). Dermed kan du kanskje få veden til litt lavere pris. «Ulempen» blir at du må flytte og stable den fuktige veden, og passe på lufting og tørk gjennom sesongen. Tenk også på hvor du plasserer stabelen i avstand til der den skal brukes – sånn at det ikke blir for omstendelig langt å bære til peisen. Følg gode bruksanvisninger!

 

Råd 4: Selvhogst? I flere kommuner (på felles arealer som ryddes) hogges ved som kan fåes gratis mot henting. Kanskje du skulle kjøpe en øks eller en vedkløyver og gå i gang? Veden varmer da flere ganger, sies det.

 

Hvem kjøper du veden av? Er det en seriøs ved-produsent?

Mange tenker «ved er ved» og «en sekk er en sekk». Men alle ved at fuktig ved ikke bare er vanskelig å få fyr på, men brenner dårlig og gir dårlig varmeeffekt. Og selv om norsk standard (NS4414) fastslår at en 40l sekk med ved under 20% fuktinnhold skal ha rundt 14-15kg, så har vi målt helt ned i 10kg hos flere butikker.

Seriøse vedprodusenter gir deg faktura, der du har alle rettigheter som forbruker. Og seriøse vedprodusenter leverer tørr ved, i riktige mengder. Og husk på en ting til: «Gratis frakt» finnes neppe i dag, med høye dieselpriser, bompenger og kjøretid. De seriøse tar selvsagt betalt for å levere hjem til deg (det er det jo verdt!).

Siden de seriøse ved-produsentene også betaler mva og skatt på overskudd til fellesskapet, så bidrar de til sunn næringsdrift for å foredle denne fornybare energien fra skogene våre. Det motsatte er jo ved-forhandlere som selger store mengder ved uten kvittering. Tenker du på at en som driver seriøst opplever «svart omsetning» som svært urettferdig også?

 

Hvordan måles mengde ved? Får du det du har betalt for?

Kjøper du ved i storsekker på 1000l eller 1500l, eller tippet løst, så er feilmarginen størst. Dersom du vil være helt sikker på riktige mengder, så kjøper du sekker på 40l eller 60l. Så får du ved-produsenten til å ta med fuktmåler ved levering, sånn at du ser at snitt-fuktigheten er under 20%. Dersom snittvekten av bjørkeved i 10 x 40l sekker er 14.x kilo, eller ca 22kg for 60l, så har du fått det du skal ha etter Norsk Standard (NS4414).

Siden vann også har vekt, så vil en sekk med fuktig ved ha høyere vekt. Derfor er tørrhetsgraden avgjørende for mengden.

Jeg liker å fyre med ved. Hvorfor stiger vedprisene? Hva kan jeg gjøre selv?

Ja, prisene har steget siste året. De stiger som følge av at prisene på innsatsfaktorene stiger. Prisen på tre/tømmer har gått opp ca 50-80%, prisen på elektrisitet og diesel har gått opp, og også bompenger (for levering/henting) har steget – i tillegg til lønninger. Dette er grunnen til at prisene på ved har steget. Men disse prisene er nå i ferd med å normalisere seg og gå litt ned igjen. En liten periode i juli-september var det rift om å sikre seg ved, da steg prisene. Men de gikk egentlig ganske raskt ned igjen fra oktober og utover. KortreistVed har aldri gått tom for ved, siden vi har mange produsenter som leverer på denne måten.

Den rimeligste veden når er «rest-lager» som ikke har blitt solgt, og dersom du kjøper nykløvd/fersk ved for selvtørk. Hvor får du tak i dette? KortreistVed har landsdekkende bestilling- og levering – stadig flere lokale produsenter leverer nå på denne måten. Det er trygt både for selger og kjøper. Det kan kanskje lønne seg å forhåndsbestille tørr ved nå, for levering i august/september.

 

Hva er billigst –elektrisk oppvarming og fyring med ved? 

Som ivrig vedfyrer selv så synes jeg det er vanskelig i praksis å sammenligne effekten av den sterke strålevarmen fra veden i peisen, med prisen på den faktiske effekten fra en varmeovn eller varmepumpe (kWh).

Èn ting med ved er at den gir rask varme, på morgen eller om ettermiddagen. Dermed går det an å spare kWh på å ha lavere temperatur i boligen din når du ikke er der, og så få varme på 1-2-3 når du fyrer i peisen.

Å høste varme fra skogene våre tror jeg ligger dypt i den norske folkesjela. Jeg tror det skjer noe godt med oss når vi ser inn i flammene og kjenner den gode, naturlige varmen fra peisen. Har du tenkt på at varme fra vedkubbene egentlig er lagret fotosyntese, og dermed forsinkede stråler fra sola?

 

Hvordan kan det å fyre med ved være bærekraftig?

Ved er en fornybar energikilde. Mange tror likeel at det er ille å brenne ved. Men det er det ikke. Norge gror igjen av trær, og vi klarer å høste bare under halvparten av den årlige tilveksten. Skogene i Norge har fire-doblet seg siste hundre årene. Det som gjør ved-fyring bærekraftig er at i stedet for å råtne i skogen, så kan trevirket like gjerne ta turen innom en peisovn på vei opp i «sirkulariteten» igjen. Vi kan attpåtil rydde mye mer i skogene våre (tynningsvirke), sånn at de store trærne vokser enda bedre og lagrer enda mer CO2. Vi kan høste mye mer – og like bærekraftig – fra skogene våre.

 

 

 

 

Skrevet av