Hvordan tenne opp i peisen?

Tenn opp fra toppen! Det beste for miljøet og for bålets varmeutvikling er å tenne opp fra toppen av bålet.

Sot og svevestøv er problematisk både for inne- og uteklima. Svevestøvet kommer fra eksos, vedfyring og veistøv. For å begrense svevestøvet er det viktig å få fyringen raskt i gang, for da forbrenner store deler av soten og svevestøvet opp. Har du en rentbrennende ovn lagd etter 1998 forhindrer du mye av svevestøvet – så lenge du fyrer riktig. 

Har du en gammel ovn burde du bytte til en rentbrennende ovn. Grunnen er at det ikke blir like fort varmt i pipen og dermed ikke godt nok trekk. Hvis det skorter på trekk vil det ikke være nok oksygen til at veden brenner skikkelig. Da får du mye sot.

Hvordan fyre?

 1. Det beste du kan gjøre er å starte med ca. 2kg med finkløyvd ved.
  Det betyr et par, tre lag med finkløyvd ved. Mange bruker store kubber, men de bør du vente med til de mindre pinnene har fått god fyr og bålet har blitt varmt. Legg gjerne den finkløyvde veden slik at det er godt med luft mellom. Legg deretter tennbrikker på toppen.

 2. Sørg for at det er god lufttilgang.
  Juster på lufteventilen. Pass på at vinduer er lukket og at kjøkkenviften er slått av.

 3. Nå kan du tenne på brikketene som ligger på toppen.
  Når det brenner godt kan du legge på en av de store kubbene. Ikke legg inn på for mye. Du ønsker en jevn varme og pipen vil ha det bedre hvis du ikke sprengfyrer.

 4. På rentbrennende ovner kan du se om ovnen har en god forbrenning.
  Hvis du ser nøye etter på flammene kan du se at det bluser opp med flammer rundt ventilene. Da vet du at avgassene fra veden brenner helt opp og at du utnytter veden godt.

  – Godt for lommeboken og godt for miljøet. 


Å fyre riktig

At ovnen får rikelig med oksygen og at du sørger for at pipen blir god og varm fort er først og fremst økonomisk, men det er også bra for sikkerheten: 

Når du sørger for en god lufttilførsel og godt drag i pipen vil du sørge for at ovnen har en fullstendig forbrenning. Hvis veden ikke forbrennes skikkelig setter det seg mye sot og bek i, også kjent som tjære, fast i pipen og kan være svært brannfarlig. I de siste fire årene har det vært  over 4000 tilfeller av pipebrann. Det kan man unngå ved å fyre riktig og ved å jevnlige tilsyn av pipen. 

Kort oppsummert vil du fyre riktig hvis du sørger for dette:

 • Vinduer og vifter er avslått.
 • Bruke ca 2kg finkløyvd ved til å begynne med.
 • Tenne fra toppen med tennbrikketer.
 • Justere lufteventilen slik at det er godt med oksygen.
 • Ikke sprengfyre, men legge på en og en kubbe.

Slik vil du sørge for god og fullstending forbrenning. Deretter er det bare å kose seg – med god samvittighet!

One thought on “Hvordan tenne opp i peisen?

Comments are closed.