Norsk og kortreist ved: et solid bidrag til ren norsk kraftforsyning

av Trond Fjørtoft, gründer av KortreistVed.no

Det totale vedforbruket i Norge ligger på rundt 1.1 millioner tonn, eller årlig ca 79 millioner 40l sekker (SSB). Fordelt på hver norske innbygger blir dette ca 220kg per år, eller ca 15 x 40l sekker med ved. Uten varme-energien fra veden ville strømforsyningen i Norge kollapse på de kalde dagene.

Datagrunnlaget – spørreundersøkelse

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har ansvaret for å innhente data om vedforbruket i Norge. Kildene er hovedsakelig en spørreundersøkelse som gjennomføres 3 ganger i året, der SSB spør 2000 personer om deres husholdning og energibruk. Tallene for det norske vedforbruket blir så aggregert eller dedusert – hentet ut fra – disse spørreundersøkelsene. Dette kan i utgangspunktet sies å være et noe usikkert grunnlag, siden det er bare i overkant av 1000 personer som svarer hver gang. På den andre siden er det totale antall svar over ett og flere år mye større, og siden svarene er nokså like fra år til år, så øker det validiteten. Vi kan derfor gå ut fra at dette er mengden trevirke vi fyrer med.

Full kontroll på kWh

Der vi har svært god kontroll på hvor mye strøm i form av kWh som selges hver time, hver dag hele året, så finnes det altså ingen gode aggregerte data for det faktiske vedforbruket. Det er ikke slik at alle små og store vedprodusenter rapporterer inn hvor mye ved de lager eller selger. Det er heller ikke slik at butikker og kjeder rapporterer inn hvor mye ved som selges. Tallene baserer seg altså på frivillig avgitte opplysninger fra norske husstander – over tid. Vi har for så vidt ingen andre bedre kilder.

Effekt – ren varmeenergi – 3.5 terrawatt

Ved går under betegnelsen «fast biobrensel», og er en fornybar kilde til energi. I stedet for strøm så leverer veden i peisen varme-energi. Effekten av dette kan variere med hvor ny og effektiv peisovnen din er, og vi beregner gjerne et gjennomsnitt for effekten. Dess flere som bytter til lukkede nye peisovner, dess større blir den samlede effekten. «Å fyre for kråkene» er en god beskrivelse når du fyrer i en åpen grue/peis. Det er koselig, men svært mye av energien forsvinner ut av rommet og opp i pipa til fuglene. Alle som har byttet til en ny peisovn rapporterer om halvert ved-forbruk og dobbel varme-effekt.

Med utgangspunkt i en gjennomsnittseffekt på avgitt varme-energi, så sier SSB at den veden vi fyrer opp hvert år utgjør rundt 3.54 effektive Terrawatt. Den varme-energien som veden tilfører norske hus og hytter representerer faktisk 2.6 % av all kraftproduksjon i våre vannkraftverk (Energifakta.no, årlig produksjon på ca 135TWh). Med andre ord: skogene tilbyr bærekraftig og lagret energi fra sol og fotosyntese.

https://kortreistved.no

Mange tror at det ikke er bra for miljøet å brenne ved, og at utslippene forurenser. Det er isolert sett tilfelle at det kommer utslipp, men disse utslippene er del av et vanlig kretsløp. Dersom trærne råtner på rot – slik de gjør i Norge – så kan mange flere av dem høstes, gjøres om til vedkubber og tørkes – for så å ta turen innom en peisovn i stua di. Utslippene blir de samme. *)

Vi klarer å utnytte bare rundt 40% av den årlige tilveksten i skogene våre. Når vi vet at skogene har mangedoblet seg siste hundre årene, så kan vi med trygghet si at vi har mye skog å ta av. Vi har mange tiår med hogst før vi høster det som hvert år gror igjen over hele Norge. Ved er og blir en ren og fornybar energikilde, som vannkraften vår.

Store omsetningsverdier: per kilo

Når SSB opplyser oss om totalforbruket av ved i Norge gjennom et år, så vet vi altså at dette tilsvarer ca 79 millioner 40l sekker (15kg) med ved. En slik vedsekk koster gjerne kr 60 eks mva i dag.

Noen butikkkjeder bruker ved som lokkeprodukt, og priser den kanskje lavere. Og mange vedprodusenter selger sin ved «svart», og stikker mva i egen lomme, og betaler heller ikke skatt av dette. Om vi derfor anslår omsetningsveriden på en 40l sekk til rundt kr 50 eks mva, så er kanskje det ikke så langt fra realiteten i ulike omsetningsledd. Gitt at en slik sekk har vekt på 14-15kg, så har vi en kilopris på rundt kr 3.30. En del av veden selges på bensinstasjoner til betydelig høyere prise, dette vil dra omsetningsverdien noe opp. I tillegg må regnestykket også ta med at mye av veden som fyres opp selges i storsekker, og da er kiloprisen lavere. La oss anta en kilopris på rundt kr 3,0.

Liter er i beste fall bare et indikativt mengdemål. Vi bruker her tørr ved i kilo (ca 15% fukt). Om vi så ganger det totale antallet for årlig vedforbruk som SSB oppgir – 1.187 millarder kilo, med en kilopris tørr ved på kr 3 så får vi et stort tall: kr 3.5 milliarder kroner. Til sammenligning utgjør markedet for lammekjøtt i Norge ca kr 1.7 milliarder.

Egenproduksjon

Hvor kommer veden fra? Jo, noe av dette er egenproduksjon. Når jeg og du feller trær på egne tomter og lager ved av dette, så inngår dette i tallgrunnlaget for vedforbruket.

Det aller meste av veden blir derimot produsert av flere tusen små og store vedprodusenter i hele Norge. Men ingen norske produsenter er så langt store nok til å kunne levere godt til norske butikk-kjeder, så det aller meste av den veden som selges i butikker og kjøpesentre, det er langreist importved. Vi gror altså igjen i dette landet, samtidig som vi årlig importerer rundt 6 millioner 40l sekker med bjørkeved fra Russland og Baltikum. Her er det tilhørende store utslipp fra transport på sjø og vei. Dette er jo helt ko-ko!

Verdier: per kWh

SSB oppgir altså at den varme-energien som vedfyring tilfører det norske energi-markedet utgjør rundt 3,54 terrawatt. Verdien av dette vil kunne måles opp mot verien av kWh fra vannkraften vår, og prisen per kWh.

Målt i kWh – kilowatt-timer – så blir den totale verdien av det norske vedforbruket –med en kWh-pris på kr 1 – hele kr 3.5 milliarder kroner.

Oppsummert: stort potensiale i uutnyttet grønn energi

Om du måler verdien av vedfyringen per sekk/kilo så snakker vi grønne energi-verdier for rundt 3.5 milliarder årlig. Om vi gjør om den samme ved-mengden om til kilowatt-timer energi, så vil dette variere noe, men med dagens strømpriser rundt den samme summen.

Visste du forresten at uten varme-energien fra skogene våre og veden så ville strømforsyningen kollapse på en kald norsk vinterdag? For å sette det i perspektiv: veden fra skogene utgjør eksempelvis ca 55% av alt strømforbruk i hele Oslo gjennom et år.

Målet må da være at denne fantastiske grønne og fornybare varmeenergi-kilden bruker så lite energi som mulig for å nå din peisovn. Her finnes det nå gode, digitale løsninger som gjør at kundene trygt og enkelt kan få denne ved-energien levert på døra fra lokale leverandører over hele landet.

*) Når ikke-tørr ved brennes i åpne eller gamle peiser så kan det komme ut partikler fra ufullstendig forbrenning, og dette kan merkes på noen få kalde og tørre vinterdager i byene. Med andre ord: du kan trygt og med god samvittighet fyre med ved i en av de nyere rentbrennende peisene.

Du kan enkelt bestille denne rene varme-energien for vinteren her: www.kortreistved.no

Skrevet av