Hvorfor tørr ved i kilo er mest riktig

Liter er godt mengdemål for bensin og melk, men bare en indikator for fastmassen ved. Alle kan jo se at det jo er mellomrom mellom klubbene i en ved-sekk eller ved-stabel.

KortreistVed.no er den eneste landsdekkende leverandøren som ikke bare angir liter, men konsekvent oppgir mengden i kilo tørr ved, og derav også en pris per kilo. Her får du vite hvorfor. 

Korrekt mengde er viktig

Korrekt mengdeangivelse er viktig. Det skulle bare mangle – når du kjøper ved. For de fleste andre områder der varer omsettes har vi Justervesenet, som kontollerer at den dieselen du fyller fra en pumpe er korrekt. Eller at en liter melk er faktisk en liter. Men for ved-bransjen er dette helt uregulert og blir ofte tatt på «øyemål». Har du tenkt på at du kanskje blir lurt her? Bruk gjerne en baggasjevekt og kontrollere vekten på den neste sekken du kjøper i butikk. En vanlig 40l sekk med bjørkeved skal etter norsk standard NS4414 ha vekt på ca 14-15kg ved (gitt ca 15% fukt-innhold).

Måle i kilowatt  – kWh?

Noen ivrer for å også gå ‘hele veien’ fram til effekt i kWh. Dette kan ha noe for seg i teorien. Men i praksis blir dette vanskelig å beregne.

Vi kjenner jo godt effekten av at en varmeovn i et rom står på i 1 time i 1000 watt – altså 1 kWh). Og når vi kjenner strømprisen, så kan vi gjerne tenke at vi kan sammenligne med effekten av en kilo tørt trevirke, ved, uavhengig av treslag.
Dette er altså i teorien.

I praksis vil den faktiske effekten (varme-energien per kilo ved) vil variere med disse forholdene:

  • Om du fyrer opp riktig (se under)
  • Hvor tørr veden/trevirket er
  • Om du fyrer opp i lukket eller åpen peis
  • Om du har ny rentbrennende eller eldre peisovn
  • Om du har varmelagrende (stein og mur) materialer nært peisen

Komplisert? Tja, kanskje litt. Med alle disse variablene synes vi det er vanskelig å skulle opplyse om nøyaktig nok hvilken effekt veden gir i akkurat din peisovn, i din stue. 

1 kg bjørk gir en teoretisk effekt på ca 4.4 kWh. I en rentbrennende ovn vil de faktiske effekten være lavere, avhengig av hvor ny og effektiv peisovnen din er. Noen av varmen forsvinner jo opp i pipa, uansett. De nyeste rentbrennende ovenen utnytter ca 80% av energien. Da sitter vi igjen med teoretisk ca 3.5 kWh. 

Åpen peis gir lav effekt

Et eksempel : i en åpen peis (også kalt grue) så vil effekt-tapet være stort. Kanskje er du helt nede i 20-40% effekt. 

For å sette det litt på spissen: I verste fall fyrer du opp i en åpen peis ved litt fuktig ved. Så fremt du har fått fyr og har et gående bål, så vil mye av energien først gå med til å fordampe vannet. Og selv om du kjenner at peisen varmer, så vil mye av varmen gå opp og ut av pipa, til kråkene. Norske fugler har kjent godt på fjærene at mang en dyr ved-sekk fra nærmeste bensinstasjon har gitt dem eksklusiv og behagelig varme. (“Vi samles rundt pipa, dere!”).

Med mindre du ønsker at røyken skal komme inn i rommet når du går og legger deg, så må jo spjeldet i pipa stå åpent (så lenge det er røyk). Og dermed vil jo også all rest-varmen i rommet også suges ut i løpet av natten. Så her er det muligens mye kos og knitring, men tap-tap. For alle andre enn de nevnte fuglene på taket.

Rentbrennende nyere ovner

Nyere ovner blir stadig mer effektive. I beste fall fyrer du opp i en av de nyere rentbrennende ovnene kledd med kleberstein. Da brennes gassen fra vedkubben to ganger og gir mer magasinet og kompakt effekt. Varmen fra brennkammeret lagres i kleberstein, som avgir gradvis litt varme i flere timer etter at flammen har sluknet.

Liter eller kilo?

Vi håper denne lille gjennomgangen har gitt deg litt mer innsikt i de variablene som handler om faktisk effekt av ved-fyring, i din ovn. Når du neste gang bestiller ved, så vil vi råde deg til å se forbi “liter-målet”, og heller få oppgitt antall kilo tørt trevirke, samt kjøpe fra en leverandør som har tørrhetsgaranti. 

Pris på ved – pris på strøm?

Du kan gjerne sammenligne med prisen på strøm, men det blir i beste fall – som med ved-i-liter – en indikasjon. Har du tenkt på fordelen med at det blir utrolig raskt varmt fra peisen din? For å dra eksempelet med varmeovnen helt ut: i stedet for å ha en elektrisk varmeovn stående på i 1000w for at det skal være varmt når du kommer fra skole eller jobb, så kan du heller skru ned ned varmeovnen til lav effekt. Og så fyre raskt opp på ettermiddagen. Det er effekt, det!

Skrevet av