Hvilke tresorter gir mest varme?

Treslag har ulik tetthet og vekt, og dermed også forskjellig brennverdi (energieffekt). Harde tresorter gir mer varme per kubbe, mykere gir mindre. Kongen på haugen er bøk, en skikkelig hardhaus som varmer godt. Bøk har brennverdi på rundt 3000 kwH per fastkubikk m3. Den vanligste tresorten vi bruker som fyringsved i Norge er bjørk, den gir 2650 kwH. Så har du de noe mykere treslagene som furu, gran og or på rundt 2200 kwH.

Mange tror at det bare er bjørk som gjelder. Det er det ikke. Og her kan du muligens lære noe nytt: èn kilo bjørk og èn kilo gran har nøyaktig lik brenn- og varmeverdi. Forskjellen er bare at gran har mer volum, bjørka har mer kompakt masse.

Det er nokså tullete å bare bruke ett treslag for oppvarming om vinteren; du kan fint kjøpe mykere treslag. De er ofte rimeligere enn bjørk. Blandingsved av denne typen er ikke tilgjengelig overalt, men vi i KortreistVed kommer til å jobbe for at vi skal utnytte alle treslag til vedfyring. Vårt tilbud vil derfor gradvis bli utvidet til å gjelde flere treslag.

Hos Kortreistved skiller vi mellom harde og myke treslag. For å gjøre det enkelt for deg: du kan velge mellom «Blandingsved hard» og «Blandingsved myk».

Brennverdi og treslag

Harde treslag (målt i kwh/fastkubikk)

 • Bøk 3000
 • Eik 2900
 • Ask 2900
 • Lønn 2800
 • Rogn 2700
 • Bjørk 2650

Mykere treslag

 • Furu 2350
 • Svartor 2350
 • Selje 2290
 • Osp 2150
 • Gran 2150
 • Gråor 1900

Som du ser: vår alles kjære bjørk har god brennverdi; 2650 kwh. Furu har noe mindre, 2.350. Og gran er en skikkelig pingle, bare 2.150.

Dette reflekteres i prisen på ved, varierende med varmeeffekt.

Det betyr ikke at gran ikke kan brukes som fyringsved. Du har kanskje erfart at det med de nye rent-brennende ovnene av og til kan bli ”dugandes varmt i stua”, at du kanskje har lagt vel mye bjørkeved på peisen? Likevel ønsker du gjerne å ha hygge-effekten av fyr på peisen. Da er det at pingle-grana og de noe mykere treslagene kan få sine timer i berømmelse, midt i ilden, så å si. I slike tilfeller kan det være lurt å ha noen sekker med gran eller furu, for å spe på peisvarmen uten at du lager badstu.