Hva betyr tørrhet i ved?

Det kan være nærliggende å tenke at en vedkubbe skal ha 0% fuktighet, men det er slett ikke bra. En sånn kubbe brenner raskt opp og gir lite energi.

For optimal varmeeffekt, så bør en vedkubbe ha mellom 15-20% fuktighet. Fyringsved med mer enn 20% fuktighet regnes ikke som tørr (nok). Og når du setter fyr på en slik våt vedkubbe så sier den gjerne ifra, i form av en hvesende lyd. Langt ifra den knitrende gode lyden av passende tørr ved.

Tørking og vekt
Du vet sikkert at 1 liter vann veier 1 kg. Når et tre felles og veden kløyves, så har trevirket høy fuktighet og følgelig også høyere vekt. Når veden tørker, så mister den vekt og krymper. Man kunne gjerne tenke seg å pakke nykløvd ved direkte i småsekk. Men siden veden da krymper under tørking, så vil en fullstappet sekk være nokså slunken til når veden er tørr. Derfor tørkes og lagres ved gjerne i stabler eller storsekker, for deretter å pakkes/stables i passende sekker.