Hva betyr litermålene på sekkene?

40l-sekk
40l-sekken er den letteste i flokken. Lagt flatt så skal sekken måle 72 x 49cm.
En 40l-sekk med bjørk av akkurat passe tørrhet skal veie minst 15 kg etter norsk standard. Fordel med 40l-sekken: enkel å bære og plassere. Trives best i stabler.

60l-sekk
60l-sekken er noe større enn 40-literen, lagt flatt skal sekken måle 80 x 60 cm.
En godt pakket 60l-sekk – med fuktighet under 20% – skal etter norsk standard veie minst 22kg. Den er noe tyngre enn 40literen, egner seg mindre for trappebæring, men hviler fint på en skulder. Litt engstelig for å være alene, særlig tidlig på vinteren.

Storsekk – 1000l
En 1000l storsekk måler i grunnflate 120 x 80 cm. Det er stor forskjell på om veden ligger løst eller er stablet, følgelig vil også mengde/pris variere betydelig. Er vedkubbene stablet, så inneholder en 1000l storsekk over 30% mer enn løst. Det går med mer tid for å stable, selvsagt. Ved idèell fuktighet så veier en 1000l stablet storsekk rundt 330-350kg. Om den ligger løst så veier en slik sekk rundt 270-290kg.

Storsekk – 1500l
En 1500l storsekk måler i grunnflate 120 x 100 cm. Det er også her 30% forskjell på om veden ligger løst eller er stablet. Prisen vil derfor selvsagt variere. En 1500l storsekk med treslaget bjørk, der vedkubbene ligger stablet kan veie omtrent 460 – 480kg. Ustablet vil den veie rundt 420-450kg – men dette er altså omtrentlige verdier, basert på at veden er tørr etter norsk standard (minst under 20% fuktinnhold). Og det vil selvsagt variere med type treslag. Bøk, ask eller epletre vil ha større tyngde enn lettere treslag som gran eller or.

Fra trollfavn til «Norsk standard NS 4414»
Siden tidenes morgen har man operert med begrepet favn. Ordet favn kommer fra «rommet mellom bryst og ustrakte armer på et menneske». Favn-målet ble trolig målt med utgangspunkt i trollene fra sen middelalder (trollene fra tidlig middelalder var betydelig mindre, hadde kortere armer og var ikke så brautete…).

Favn er også et eldre lengdemål, som i ved-verdenen innebærer en vedstabel med 60cm lange vedkubber i en lengde på 4 meter og i en høyde på 1 meter.

Siden norske forbrukere ikke er så vant til å tenke i troll-favner, så innførte man en ny norsk standard i 2014, NS4414. I volum så er standardmengdene 40l, 60l, 80l, 1000l og 1500l.

Om du likevel skulle ønske å bruke favn-begrepet, så er det slik:

Volum: 2.4m3 bestående av 60cm vedkubber, ca 10% mer kompakt ved 30cm vedkubber.

1 favn tilsvarer ca

  • 53 stk 40l sekker
  • 38 stk 60l sekker
  • 3 stk 1000l storsekk løs ved
  • 2 stk 1500l storsekk løs ved

Hos Kortreistved følger vi Norsk Standard når det gjelder mengder, vekt, brennverdi, kvalitet.

Når det er sagt; vekt er et mye mer nøyaktig mengdemål på fyringsved. Les om hvorfor ved i kilo er bedre.