SLIK TØRKER DU VEDEN SELV

De fleste av oss ønsker å kjøpe veden ferdig tørket, klar til bruk med godt under 20% fuktinnhold. Den tørre veden kan lagres i garasjer og kjeller-rom med litt lufting. Da holder den seg tørr. Og den vil holde seg i mange år. 

Fersk (rå) ved: det er ingenting i veien for at du kan kjøpe nykløvd, fersk og fuktig ved for selvtørk. Du må bare ha egnet plass til for at vedkubbene skal tørkes. Dette tar gjerne noen måneder. Ved er et naturmateriale som jo er et resultat av fotosyntesen. Og rå ved er definitivt naturlig… våt. Du må bare vite hva du skal gjøre for å sørge for at våt ved tørker. KortreistVed tilbyr nå endelig en løsning for fersk og nykløvd ved.

Trevirke med 50% fukt
Fuktigheten i fersk ved er høy, ofte kan man faktisk se vann renne på innsiden når tømmeret kløyves. Fersk ved kan ha fuktinnhold på mer enn 50%. Legger du denne veden inn et sted, uten lufting, så vil veden raskt danne mugg og starte en helt naturlig råtne-prosess. Det ønsker du ikke. Derfor må denne veden tørkes ute.

Dersom du bare har en kjellerbod eller tenker å sette veden inn i en garasje, så vil du mest sannsynlig oppleve at den fuktige veden forblir nettopp det – fuktig og våt. Og da blir mugg og råte resultatet. En enkel test: legg en fersk vedkubbe i tett plast-pose, og du vil raskt se fordampingen på innsiden av posen. Fukten klarer ikke å finne veien ut.

I beste fall – med rett sol-varme og nok vind – så kan ved faktisk tørke på noen få uker. Men dette tilhører sjeldenhetene i Norge. Det vanlige er å la vinterkløyvd ved settes til tørk i løpet av vinter og vår, og så lenge den står tildekket og med god lufting på alle sider – så er det etter alle solemerker tørr senest i august. Dette er igjen litt avhengig om du tørker bjørk, som er et middels hardt og tett treslag. Tørker du hardere treslag som eik, ask eller bøk – enn si frukt-tre – så vil du som oftest måtte regne med lengre tørketid. En liten påminnelse: alle treslag egner seg godt som oppvarming, og 1kg trevirke gir like mye varme uavhengig av treslag. Det kan du lese mer om her. Men la oss her ta utgangspunkt i det mest vanlige treslaget: bjørk.

VED I STORSEKK
Mange ved-produsenter leverer fersk ved tippet fra tilhenger. Noen leverer dette stående på pall. Dersom du får levert ved stående på pall i storsekk, så kan det være nok å dekke denne til med en presenning. Husk da bare på at det må være et luftlag mellom toppen av storsekken og presenningen du dekker til med. Det holder med noen planker eller ekstra høyre vedkubber som skaper det ekstra mellomrommet under “taket” – minst 10-12 cm avstand er ideelt.

Her er det dessverre mange som gjør feil. Når presenningen ligger rett ned på toppen av storsekken, dannes gjerne kondens på presenningens underside – og denne har en lei tendens til å renne ved i storsekken. Og fukten kan ta skape mugg midt inne i storsekken.

En annen utfordring er at en storsekk med rå ved har stor egenvekt på mellom 350 og 900 kilo. Da må leveringsstedet være flatt og underlaget hardt og jevnt, sånn at man kan buksere pallen på plass med jekketralle. Noen leverandører har en lite hjullaster som de leverer med; da er fleksibiliteten større, selvsagt. Det enkleste for produsenten er altså å tippe storsekken, eller levere den rå veden løst. Dette er da også det mest vanlige. Da får du jobben med å stable = god trim!

Og da er vi over på neste steg.

KORTREISTVED sine gode råd for selvtørket ved
Plassering: helst mot sør der sola tar godt.

Her skal vi forklare prinsippene for å tørke og lagre fersk ved, steg for steg. Så er det opp til deg å anvende disse prinsippene på god måte når du stabler veden eller lager ditt eget vedskjul. Her finnes det mange gode idèer og illustrasjoner på nettet, eller du kan bruke KortreistVed sin oppskrift på dette (last ned her).

De fleste bruker å plassere veden mest mot sør, der det er mest tilgang på sol. Deretter vil mye handle om luft og lufting. Veden må stables på en slik måte at luft og varme kan komme til overalt.

Vi understreker igjen: veden er et «levende» naturmateriale. Og med fukt inne i vedkubbene så vil treet «leve» – i naturlig symbiose med naturen. Fuktig ved blir raskt fine bosteder for småkryp og insekter.

I bunnen: «plattform» som sikrer lufting
Dersom veden skal stå på jord, så bør du anlegge en slags «fuktsperre» nedenfra, sånn at fukt ikke fordamper fra bakken og opp i vedkubbene. Du kan gjerne bruke en plate som tåler å være i kontakt med bakken, eller gjerne en presenning. Oppå der legger du gjerne en forhøyet «plattform», som gir luft-gjennomstrømming under vedstabelen din. Mange som legger vedkubber nederst, uten luft under, har oppdaget at disse nederste kubbene aldri tørker, blir råtne og må kastes.

En vanlig palle eller to (skrudd sammen) kan være god løsning her. En slik palle bør neppe koste mer enn ca kr 100, er du heldig så kan du få tak i gratis engangspaller som du skruer sammen med enkle forsterkninger i underkant mellom pallene.

Sidene/Vegger
Når du har fått «plattformen» klar, så bør du jo tenke på at vedstabelen din trenger støtter på sidene. Husk at ved, særlig fuktig ved, har stor vekt – og press på små planker vil raskt bøye utover. Her må du bruke forsterkninger flere veier som støtter hverandre.

Mange velger å bruke solide materialer, og følge vanlige prinsipper for konstruksjon og styrke. Dersom du har plass og et litt langsiktig perspektiv, så kan det være god økonomi i å bygge et godt vedskjul. Du kan enkelt finne mange bruksanvisninger på nettet.

Tak og tildekking
«Gulv, vegger og tak». Og så må veden tildekkes eller stå under tak, du ønsker jo å unngå at regn kommer til.
En feil mange gjør er å legge presenning eller plate direkte oppå kubbene på toppen. Det er ikke lurt – her bør du lage et sjikt av luft mellom toppdekket (presenningen) og ved-kubbene. Da unngår du at undersiden av presenningen/toppdekket samler fukt. Med et luft-sjikt vil fukten finne veien ut. Varmen gjør litt, og vinden mesteparten.

Foran og bak
70% av fordampingen – tørkingen – av vedkubbene foregår gjennom endestykkene, bare 30% tørkes i vedkubbens lange overflater. Her er det mange som gjør feil, selv blant erfarne ved-folk. De plasserer endene på vedkubbene for nærme vegg eller hverandre. Da vil fukten ha vansker med å finne veien oppover. Det kan selvsagt kjennes lurt å ha en bakvegg på et hus eller garasje å bruke som fast støtte for en vedstabel med endestykkene inn til veggen. Dette bør du absolutt ikke gjøre. Det skal være minst 8-10 cm avstand mellom en bakvegg og den første vedkubben i dybden. Det samme med avstand til neste ved-stabel: ha gjerne 15 cm avstand her. Det viktigste er at du påser – sjekker gjennom sesongen – at det er god nok lufting på alle sider av en vedstabel, også innimellom veden og bakvegg.
Når du bruker plank til konstruksjon av et vedskjul, så kan det være lurt å lage en delvis åpen (perforert) bakside. Baksiden vil bidra til å styrke konstruksjonen i vedskjulet ditt, samtidig som det beskytter mot «innpisket» nedbør bakfra og på sidene.

KortreistVed kommer høsten 2024 med et eget vedskjul-trekk som du kan bestille og få levert. Når du bygger ditt eget vedskjul av standard europall (120 x 80cm), så kan trekket enkelt trekkes over konstruksjonen. Trekket er laget i solid/tykk polyester, og vil koste kr 980 inkl mva, pluss frakt. Du kan forhåndsbestille dette i vår web-butikk (Tilbehør).

Stabling
Det kan være fristende å prøve å få plass til så mye våt ved som mulig på en liten flate. Men her bør du passe på. Veden kan ikke stables for tett. Luft MÅ komme til overalt, og det er bra med naturlig mellomrom mellom kubbene. Ikke prøv å legg flater mot hverandre, la det være luft-rom.

Vann i tre
For spesielt interesserte: vann i trefibre blir «lagret» på to måter: som vann mellom trefiber-cellene og som vann «inne i» plante-cellene. Først fordampes vannet mellom de lange plante-cellene. Deretter vil vannet inne i plantecellene fordampe. En vedkubbe vil tørke ytterst først, det er kjernen som tørker sist. Dersom du skal være sikker på at en vedkubbe er tørr nok, så kan det være lurt å kløyve en stor kubbe og sette fuktmåler på innsiden, midt i. Da får du en punktmåling. For Norsk standard NS 4414 er det gjennomsnittsmålinger på flere punkter som gjelder. Men da har du i alle fall en pekepinn.

Selv-tørking
Ved-tørking kan være gøy. Kanskje du skulle gå sammen med naboene dine og bestille fersk nykløyvd ved for selvtørk, og så utfordre hverandre med hvem som får den tørreste veden?

VEDSKJUL – à la KortreistVed
Her bruker du standard euro-palle og det du har av trevirke. Dette er helt standard mål trevirke som kan kjøpes på byggvare-butikk. Bruk skruer. Det kan med fordel også males for å passe bedre inn i din hage/uteplass.
Last ned bruksanvisning her.

Skrevet av