1kg ved gir like mye varme som…

Hvilket treslag er best for ved? Hvilket treslag gir mest varme for pengene?

Svaret på disse spørsmålene er enkelt: 1 kg ved gir akkurat like mye varme uavhengig av treslag. Så enkelt er det faktisk. Den eneste forskjellen på treslagene er at noen har større volum. Om du vil imponere i et middagsselskap så kan du holde fast ved dette: èn kilo gran og èn kilo hard eik har akkurat like stor brennverdi. Det er bare det at eika er mye mer kompakt, men gran-treet er mykere og større i volum.

Forsker Simen Gjølsjø ved NIBIO (Norsk Institutt for bioøkonomi) sier dette: – Enten du fyrer med myk gran eller hard eik, så vil varmeeffekten være den samme. Det er volumet – størrelsen på kubben – og tettheten som er forskjellig, sier han. Selv hardbarkede vedfolk glemmer dette, og snakker gjerne om at det er bjørk, bøk eller eik som er de treslagene som gir best varme. 

– Her ser du selv forskjellen mellom treslagene: gran har mer volum, eik er tettere. Men begge disse plankene gir lik varme når de brennes opp i en peis, sier Simen Gjølsjø. Foto: Andreas Treu, Nibio.

Blandingsved er faktisk optimalt

Både forskere og ved-spesialister er enige om èn ting: det er at blandingsved faktisk er å foretrekke. Selje, rogn, gran, osp, or, ask, eik, bjørk – en god kortreist blanding av treslag er det mest fyrrige.

Både på den måten at man bruker myke treslag i mindre pinner til å fyre opp med, og at man deretter – når det har blitt varmt – kan legge på større vedkubber av litt hardere ved. Vår anbefaling: bruk gjerne små pinner av gran for å få fyr og flammer, deretter kan du legge på de større kubbene av bjørk og eik. Det kan du lese mer om her.

Om du virkelig lurer på brennverdier og faktisk varmeeffekt, så kan du lese mer om det her.

Skrevet av