Høye strømpriser og lokal bjørkeved!

Det er høye og stigende strømpriser i landet vårt.

Vi får det meste av vår strøm fra vannkraftverkene. Disse eksporterer også til andre land gjennom strøm-kabler til Danmark, Tyskland og Storbritannia. Europa skriker etter energi, og det kan Norge som energinasjon levere. Ren vannkraft. Og gass fra under havbunnen i Nordsjøen. I et oppslag på NRK.NO sier en ekspert at «vi kan komme dit at du like gjerne kan kjøpe [rå-dyr] ved fra bensinstasjonen i stedet for strøm.

– Dette har KortreistVed.no en veldig god løsning for – du kan bestille lokal ved levert dit du har peisovnen! forteller gründer av KortreistVed Trond Fjørtoft.

Kortreist bjørkeved

– Mange ser ut til å ha «glemt» at vi jo har fullt av grønn og bærekraftig energi som vokser på jordoverflaten her i landet. Skogene har mangedoblet seg de siste hundre årene. Våre kunder skal selvsagt ikke fryse, når vi kan levere god og tørr – lokalprodusert ved – så kortreist som mulig – til alle i hele landet, forteller Fjørtoft. Vi henter ut bare 40 prosent av denne energien, så skogene vokser fortsatt – bare se deg rundt! – Andre land lurer på hvorfor vi ikke høster mer fra skogene våre.  Det er det samme som om et vannkraftverk skulle lede fossen utenom turbinene! sier han.

https://www.nrk.no/vestland/rekordhoge-straumprisar_-_-nesten-billegare-a-kjope-ved-pa-bensinstasjonen-1.15653470.

Ko-ko med import

Ved er faktisk lagret fotosyntese fra solenergi. Hvert år råtner mange millioner kubikk med trevirke av bjørk og andre trær på rot.

– Mange tenker at vedfyring ikke er bra. Det stemmer ikke – dette er jo fornybar energi! sier Fjørtoft. Framfor å råtne på rot, så kan jo veden like gjerne ta turen innom en peisovn i din stue for å gi varme på veien tilbake til kretsløpet.

Forskere ved NTNU, som også forsker på rentbrennende ovner, viser hvordan fast biobrensel (ved, pellets) er fornybart, bærekraftig, gir svært god effekt. Når du brenner denne i en av de nyere peisovnene, så vil utslipp av partikler og sot være på et minimum. I Tyskland, Spania, Frankrike og Østerrike vokser markedet for ved og pellets enormt.

– Tenk så bra – du kan bestille lokal ved uansett hvor du er hen i Norge, og lokale produsenter leverer på døra di! forteller Fjørtoft.

3.52 terrawatt hvert år

Ved er en fornybar og grønn kilde for varme-energi som vokser i skogene våre. Fast biobrensel i form av ved leverer hvert år varmeenergi tilsvarende 3.52 terrawatt effektiv varmeenergi til norske husstander.

– Når vi i tillegg har et heldigitalt system for å bringe denne varme-energien ute til våre norske kunder, så er det ingen grunn til å «holde tilbake»: det er bare å bestille din lokalproduserte ved i god tid før den kalde årstiden setter inn. Vi har hatt en enorm vekst siste årene, forteller gründeren. Ikke bare har lokale produsenter sett at de trenger en digital bestillings – og leveringsplattform. Kundene har også strømmet til, fordi de får fullt vern gjennom norsk kjøpslov, samt at de får garantert tørr ved, forteller han. Og husk på det: veden skal jo ikke til kjøpesentrene som lokke-varer til taps-pris, skal den vel? Nei, den skal leveres så nær peisovnen din som mulig – og det gjør vi i KortreistVed, forteller han entusiastisk.

Om du vil lese mer om ved og energi-effekt, kan vi anbfale denne artikkelen: https://ved.no/disse-treslagene-gir-best-varme/

Skrevet av